ยินดีต้อนรับเข้าสู่ พี บี คอนซัลแทนท์

       เมื่อกล่าวถึงบัญชี ผู้ประกอบการทุกท่านก็จะพยักหน้ารับทราบ”อ๋อ บัญชี” แต่แท้จริงแล้วทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่าบัญชีคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร สิ่งที่ทุกท่านรับทราบในเรื่องการทำบัญชีที่สำนักงานบัญชีทั่วไปจัดทำให้จะเป็นบัญชีเพื่อที่จะยืนภาษีต่อกรมสรรพากรซึ่งเป็นสิ่งที่กิจการที่เป็นนิติบุคคลทุกกิจการต้องจัดทำ แต่หัวใจสำคัญอีกด้านในการบริหารธุรกิจ คือ “บัญชีเพื่อการบริหาร” ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดซึ่งผลประกอบการที่แท้จริง เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ท่านได้เห็นข้อมูลทั้งสองมิติ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำธุรกิจ  โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

บริการจัดทำบัญชี ภาษีอากร

Read More

ให้คำปรึกษา วางแผนภาษี

Read More

จดทะเบียนบริษัท

Read More